حمایت بانك مركزی فرانسه از انتشار ارز دیجیتال

فرانکویس ویلروی، مدیرعامل بانک مرکزی فرانسه گفت:

به‌خاطر کاهش نقل و انتقال های نقدی در برخی کشورها، ارز دیجیتال می‌تواند کمک‌کننده باشد؛

حمایت بانك مركزی فرانسه از انتشار ارز دیجیتال
حمایت بانك مركزی فرانسه از انتشار ارز دیجیتال

ولی باید توسط بانک‌های مرکزی منتشر شود

نه شرکت‌های خصوصی، مدیرعامل بانک فرانسه گفت به خاطر کاهش نقل و انتقال های نقدی در برخی کشورها، ارز دیجیتال می تواند کمک کننده باشد

ولی باید توسط بانک‌های مرکزی منتشر شود نه شرکت‌های خصوصی.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران،

افزایش استفاده از ارزهای مجازی و طرح های فیس بوک برای راه‌اندازی ارز لیبرا،

بانک های مرکزی سراسر دنیا را تشویق کرده

تا به دنبال امکان انتشار پول دیجیتال برای جلوگیری از کاهش کنترل دولت بر پول باشند.

ویلروی گفت:« این پیشنهاد عکس العملی در برابر طرح فیس‌بوک نیست بلکه پاسخی است

به این تکنولوژی رو به رشد و نیاز برخی بانک ها به ارز دیجیتال». وی اضافه کرد

بخش خصوصی هم می تواند خواستار جایگزینی برای پول نقد باشد.

وی گفت:« در برخی کشورهای شمال اروپا مخصوصاً

سوئد و هلند، استفاده از اسکناس ها و حواله های بانکی به سرعت رو به کاهش است

و نیاز است به شهروندان اجازه استفاده از پول دیجیتال داده شود. این پول به شکل یک اسکناس بانکی نیست ولی همان کیفیت و مخصوصاًً امنیت بانک مرکزی را دارد».

والروی در پاسخ به این سوال که آیا پول دیجیتال می تواند توسط شرکتهای خصوصی منتشر شود گفت:« در حال حاضر نمی تواند خصوصی باشد .

پول یک کالای عمومی حکومتی است».

وی اضافه کرد که بانک های مرکزی در فکر راه اندازی آزمایشی پول دیجیتال هستند

و این مسئله توسط بانک های مرکزی منطقه یورو بررسی می شود.

sina
نوشته شده توسط sina

پیام بگذارید