تجمع روز گذشته (یکشنبه – ۱۸ دی ۱۴۰۱) مالباختگان صرافی #کریپتولند در مقابل دفتر قوه قضاییه – سرمایه مردم کجاست…؟

تجمع روز گذشته (یکشنبه – ۱۸ دی ۱۴۰۱) مالباختگان صرافی #کریپتولند در مقابل دفتر قوه قضاییه – سرمایه مردم کجاست…؟

sina
نوشته شده توسط sina

پیام بگذارید