بنیاد لینوکس از راه‌اندازی #متاورس خود خبر داد

بنیاد متاورس لینوکس زمینه های مورد نیاز برای پیشرفت عملی و قدرتمند در ساختن جهان‌های فراگیر دیجیتالی و جهانی مقیاس‌‌ پذیر را برای این پلتفرم فراهم خواهد کرد.

sina
نوشته شده توسط sina

پیام بگذارید