بدترین نرخ تورم آلمان در بیش از ۳۰ سال گذشته!

تأثیر جنگ اوکراین و روسیه

اداره آمار آلمان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۲، متوسط نرخ تورم آلمان به ۷.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ از زمان اتحاد مجدد در سال ۱۹۹۰ است. طبق گزارش آژانس مطبوعاتی آلمان در ۳ ژانویه، نرخ سال ۲۰۲۲ بیش از دو برابر ۳.۱ درصدی است که در سال ۲۰۲۱ مشاهده شد.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی از عوامل اصلی تورم چند ماهه بوده است. همانطور که انتظار می‌رفت، اداره آمار فدرال آلمان (FSO) بنا بر گزارش‌ها، تهاجم روسیه به اوکراین و همچنین گلوگاه‌های عرضه متعاقب آن را به عنوان دو عامل کلیدی که منجر به نرخ تورم بی‌سابقه شد، شناسایی کرد.

منبع: arzido.com

sina
نوشته شده توسط sina

پیام بگذارید