ارزهای دیجیتال اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند

بانک آمریکا در مورد آینده پول و پرداخت

تیم تحقیقات جهانی بانک آمریکا (BOA) اوایل این هفته گزارشی درباره ارزهای دیجیتال جهانی، دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) منتشر کرد.

بانک نوشت:

ارزهای دیجیتال اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند. ما دفتر کل توزیع شده و ارزهای دیجیتال مانند CBDCها و استیبل کوین‌ها را به عنوان یک تکامل طبیعی سیستم‌های پولی و پرداخت امروزی می‌بینیم.

BOA توضیح داد:

نظر ما این است که CBDCها از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنند، پتانسیل ایجاد انقلابی در سیستم‌های مالی جهانی را دارند و ممکن است مهم‌ترین پیشرفت تکنولوژیک در تاریخ پول باشند.

sina
نوشته شده توسط sina

پیام بگذارید