تحلیلگر / #سیگنالز :#بیت_کوین پس از دوران خسته‌ کننده ای که داشت، سرانجام از سطح مقاومت اصلی ۱۷,۲۰۰ دلار گذشت

تحلیلگر / #سیگنالز :#بیت_کوین پس از دوران خسته‌ کننده ای که داشت، سرانجام از سطح مقاومت اصلی ۱۷,۲۰۰ دلار گذشت. در حال حاضر احتمال یک پامپ قوی در کوتاه مدت تا محدوده ۱۸,۲۰۰ – ۱۹ هزار دلار وجود دارد.

sina
نوشته شده توسط sina

پیام بگذارید